Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken.

Lees meer Verder gaanVan Loo Projects geeft om het klimaat en neemt actie om zijn CO2-voetafdruk terug te dringen. Dat is nodig, want de bouwsector is de oorzaak van bijna 40% van de totale CO2-emissies. Dit hoge percentage is te wijten aan het gebruik van energie-intensieve grondstoffen zoals cement en staal, maar ook andere bouwmaterialen. Het gebruik van fossiele brandstoffen in tuigen, machines en voertuigen en de vele wegtransporten, heeft echter ook een grote impact.
 
Vooral op vlak van machines en tuigen hebben wij een grote impact.  Ons machinepark bestaat uit een 35-tal kranen van 800 kg tot 120 ton met hun uitrustingsmateriaal, een 10-tal rups-en bandenbulldozers en verder nog walsen, bobcats, gronddumpers, mobiele zeven, enzovoort. Voor het transport beschikken we over een 15-tal vrachtwagens en kippers, diepladers en containers in eigen beheer. Daarnaast werken we regelmatig samen met een aantal onderaannemers. Voor het personenvervoer beschikt de firma over een 50-tal camionettes en personenwagens.
 
Begin 2023 zijn we gestart met een project om de eigen CO2-voetafdruk in kaart te brengen. Onder begeleiding van Sustacon, een duurzaamheidsadviesbureau voor de bouwsector, hebben we ons ingeschreven voor de CO2-prestatieladder.
 
De CO2-Prestatieladder is voor ons een praktische tool om echt iets te doen aan de CO2-uitstoot. We gaan hiermee onze uitstoot nauwkeurig in kaart brengen en actief zoeken naar manieren om deze te verminderen. Denk hierbij aan het investeren in duurzamere technologieën en het efficiënter maken van onze werkprocessen.
 
De CO2-Prestatieladder helpt ons onze CO2-voetafdruk systematisch te verminderen door het identificeren en implementeren van efficiënte CO2-reducerende maatregelen. We focussen op vier belangrijke gebieden: inzicht in onze emissies, het verminderen van CO2-uitstoot, transparante communicatie over onze CO2-voetafdruk, en deelname aan initiatieven die CO2-reductie bevorderen in onze sector.
 
In 2022 bedroeg onze uitstoot 4.528 ton CO2. Voor meer dan 99% is onze uitstoot gerelateerd aan brandstofverbruik. We wensen een reductie te bereiken in absolute cijfers van 47,8% tegen 2030. Daartoe plannen we heel wat maatregelen gaande van gedragswijziging tot investeringen. De personenwagens worden geleidelijk elektrisch. Voor het zwaar materieel is dat moeilijker. Omdat nog niet alle technologische keuzes beschikbaar en betaalbaar zijn, zal het een gestage graduele verbetering zijn. Wij geloven in samenwerking met gelijkgestemde partners om onze duurzame doelen te bereiken en engageren dan ook onze bouwpartners om hier mee de schouders onder te zetten.
 
We communiceren heel transparant. Ons voortgangsrapport en de overzichten van gebruiken kan je binnenkort op onze website raadplegen. De certificatie via CO2-prestatieladder is voorzien rond april 2024.Van Loo Projects neemt klimaatactie en engageert zich voor de CO²-prestatieladder

truck